Zachwyt nad samochodami zabytkowymi nie maleje pomimo upływu lat. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że Polacy coraz chętniej zwracają się w stronę pojazdów zabytkowych, kupując je pomimo wysokich cen i małej dostępności oryginalnych części zamiennych. Przed takim zakupem warto wiedzieć jednak, jakie kroki powinien podjąć właściciel zabytkowego pojazdu, by go zarejestrować. Odpowiadamy więc na najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodów zabytkowych.

 

Rejestracja na zabytek – jakie warunku musi spełniać samochód?

Wpisanie samochodu do rejestru zabytków lub centralnej ewidencji dóbr kultury odbywa się na szczególnych warunkach. Są one zapisane w ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. Jak przeczytać można w dokumencie, najistotniejsze będą cechy, jakie musi posiadać auto, by mogło zostać uznane za zabytek. Wiele osób zadaje sobie więc pytanie, posiadając auto zabytkowe ile lat musi ono mieć, by móc zostać wpisane do rejestru? Jak się okazuje, taki samochód musi mieć przynajmniej 25 lat. Co więcej, dany model pojazdu nie może być produkowany przynajmniej od 15 lat. To jednak jeszcze nie wszystko! Jeśli chcemy zarejestrować auto jako zabytkowe, musimy mieć również pewność, że posiada ono min. 75 procent oryginalnych części.

Nieco inaczej wygląda rejestracja samochodu jako pojazd historyczny, która odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Tutaj auto nie musi mieć co najmniej 25 lat, ale musi być ściśle powiązane z epizodami, które kształtowały bieg wydarzeń historycznych. Do rejestru zabytków mogą być również wpisane pojazdy młodsze, które jednak posiadają wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne.

auto zabytek

Jak wygląda rejestracja samochodu na zabytek w praktyce?

Analizując procedurę rejestracji pojazdu jako zabytek krok po kroku można zauważyć, że jest ona żmudna i czasochłonna, na co warto nastawić się już na samym początku drogi.

Pierwszym jej etapem będzie uzyskanie wpisu do rejestru zabytków. Podstawą będzie opinia rzeczoznawcy, rekomendowanego przez Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Listę osób, uprawnionych do badań pojazdów zabytkowych, sprawdzić można u wojewódzkiego konserwatora zabytków. To właśnie rzeczoznawca wydaje tzw. białą kartę. Pod tą nazwą kryje się karta ewidencyjna zabytku techniki. Jeden z egzemplarzy trafia do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ten- po zapoznaniu się z dokumentami – wydaje stosowne zaświadczenie. Warto wiedzieć jednak, że konserwator zabytków może odmówić rejestracji samochodu jako zabytek, choć od tej decyzji właściciel auta może się odwołać.

Zgodnie z prawem, samochód, który ma być wpisany na listę zabytków, musi również przejść badanie na zgodność z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. Aby wykonać takie badanie, należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Koszt badania technicznego samochodu pokrywa jego właściciel. Jeśli jednak auto przejdzie badania pozytywnie, a następnie zostanie wpisane na listę zabytków, z właściciela zostanie zdjęta konieczność przeprowadzania regularnych badań, jeśli samochód nie będzie użytkowane w celach zarobkowych.

Rejestracja na zabytek wiąże się również z jego zarejestrowaniem w wydziale komunikacji. Tutaj trzeba złożyć m.in. opinię wydaną przez rzeczoznawcę, potwierdzenie rejestracji auta jako zabytek i zaświadczenie, na podstawie którego pojazd zostanie dopuszczony do ruchu. Często zdarza się, że samochody zabytkowe kupowane są np. w miejscach, takich jak skup aut Bydgoszcz lub bezpośrednio poza granicami kraju. Jeśli mamy do czynienia ze sprowadzonym autem, w urzędzie należy również złożyć przetłumaczony na język polski dowód rejestracyjny.

Jak widać, rejestracja samochodu na zabytek krok po kroku nie jest łatwa. Wciąż nie brakuje jednak fanów motoryzacji, którzy dokładają wszelkich starań, by sprostać wymogom i wyjechać na drogę autem z rzucającymi się w oczy żółtymi tablicami rejestracyjnymi.

 

Ile kosztuje rejestracja auta na zabytek?

Wiesz już, jak zarejestrować samochód na zabytkowy. Teraz warto dowiedzieć się, ile to będzie kosztować. Rejestracja pojazdów zabytkowych wymaga bowiem dokonania stosownych opłat. Najdroższa będzie opłata, związana z wydaniem białej karty. Koszt jej wydania waha się w graniach 400 zł. Aby zarejestrować auto na zabytek, należy również przeprowadzić badanie techniczne i pokryć jego koszty. W tym przypadku mogą one wynosić ok. 300 zł.

Kolejne kilkaset złotych będą kosztować również żółte tablice rejestracyjne oraz rejestracja auta w wydziale komunikacji. Łącznie taka procedura będzie wynosić ok. 1000 zł. Nie są to jednak ostateczne koszty, związane z rejestracją pojazdu zabytkowego. Jego właściciel musi zapłacić również za pracę rzeczoznawcy. Taka opinia rzeczoznawcy będzie kosztować dodatkowo ok. 500-800 zł.

zabytkowe porsche

Czy samochód zabytkowy musi posiadać ważne OC i przegląd techniczny?

Samochody wpisane do rejestru zabytków nie muszą posiadać ciągłego ubezpieczenia OC. W przypadku aut zabytkowych istnieje możliwość wykupienia tzw. krótkoterminowych ubezpieczeń OC. W praktyce oznacza to, ze każdy pojazd, posiadający żółte tablice rejestracyjne, nie musi być objęty polisą na pełne 12 miesięcy. Ubezpieczenia krótkoterminowe nie muszą być zawierane na okres roku, ale nie mogą być krótsze, niż 30 dni. Właściciel pojazdu zabytkowego powinien pamiętać jednak o zawarciu umowy z ubezpieczycielem za każdym razem, gdy samochód będzie użytkowany po dłuższej przerwie.

Rejestracja pojazdu na zabytek zwalnia również właściciela z konieczności corocznych przeglądów technicznych. Na ogół wykonuje się je tylko raz. Wyjątek stanowią jednak samochody zabytkowe, używane w celach zarobkowych. Te muszą bowiem posiadać ważne badanie techniczne, wykonywane raz na rok, podobnie jak w przypadku pojazdów, które nie zostały wpisane do ewidencji zabytków.

 

Rejestracja samochodu zabytkowego – poznaj wady rozwiązania!

Choć rejestracja auta na zabytek wiąże się z wieloma korzyściami (np. brak konieczności wykupywania polisy OC na okres 12 miesięcy), taka procedura posiada jednak sporo wad. Warto przeanalizować rejestrację auta jako zabytek – krok po kroku, by nie dać się zaskoczyć trudnościami, które mogą pojawić się już po zakończeniu całego procesu.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że wpisanie samochodu na listę zabytków jest nieodwracalne. Taki samochód nie może być również wykorzystywany w celach zarobkowych. Wyjątkiem będzie tutaj możliwość okazjonalnego przewożenia osób, np. na różnego rodzaju uroczystości. Problematyczny może być również fakt, że rejestrowany pojazd musi posiadać przynajmniej 75 procent oryginalnych części, a same koszty jego rejestracji nie należą do najmniejszych. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto przeanalizować wady i zalety, by wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Zadzwoń teraz