Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy nowy właściciel auta ma obowiązek przerejestrować go w stosownym urzędzie. Z kolei osoba sprzedająca musi również zgłosić fakt zbycia pojazdu w ściśle określonym czasie. Jaka jest kara za nie przerejestrowanie auta, zgłoszenie jego zbycia lub nabycia? Podpowiadamy, jak uniknąć mandatu, który może mocno obciążyć domowy budżet.

Przerejestrowanie pojazdu – informacje praktyczne

Jazda niezarejestrowanym samochodem jest niezgodna z prawem, niezależnie od tego, czy był on wybrany z oferty od skup aut Bydgoszcz, czy też zakupiony przez popularny portal internetowy. Co ważne, o zmianie właściciela mówimy również wówczas, gdy pojazd otrzymaliśmy w spadku lub też jako darowiznę.

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, regulowanym przez znowelizowane przepisy z 1 stycznia 2021 r., nowy właściciel pojazdu powinien go przerejestrować na siebie w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Warto podkreślić jednocześnie, że rejestracja pojazdu i zgłoszenie jego zakupu, to dwie zupełnie odmienne czynności, których musisz dopełnić w Wydziale Komunikacji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Czym różnią się one od siebie, wyjaśniamy w dalszej części naszego artykułu.

co grozi za nie przerejestrowanie auta

Przerejestrowanie a zgłoszenie zakupu

Zarówno kupno, jak i sprzedaż używanego samochodu wiąże się z obowiązkami, leżącymi po obu stronach transakcji. Zgłoszenie zbycia lub nabycia samochodu oraz jego przerejestrowanie, powinno odbyć się w Wydziale Komunikacji, adekwatnym do miejsca zamieszkania. Nabycie lub zbycie auta można zgłosić internetowo. Niektóre Wydziały Komunikacji umożliwiają również rejestrację samochodu w ten właśnie sposób, choć  w zdecydowanej większości należy to jednak zrobić osobiście.

Od 1 lipca 2023 r. możliwe jest przerejestrowanie samochodu tak, by nie musieć zmieniać tablic rejestracyjnych i uzyskiwać pozwolenia czasowego. Koszt takiego przedsięwzięcia wynosi 66,50 zł. Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, kosztuje natomiast 160 zł. Jeśli nabyłeś więc samochód zarejestrowany w Polsce i dopuszczony do ruchu, zapłacisz mniej o 80 zł w stosunku do opłat, które trzeba było uiścić przed nowelizacją przepisów. Ostatecznie oszczędności zwiększają się jednak do prawie 100 zł, gdyż, zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, nie musisz również płacić za nalepkę kontrolną.

Warto wiedzieć jednak, że zgłoszenie nabycia pojazdu nie jest równoznaczne z jego rejestracją. Celem rejestracji auta, czyli procedury administracyjnej, będzie dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.

Zgłoszenie nabycia pojazdu to poinformowanie o zmianie jego właściciela. Taki obowiązek leży na osobie, która dany samochód kupiła. Z kolei sprzedający musi zgłosić jego zbycie, czyli przeniesienie własności pojazdu zarejestrowanego na inną osobę. Oba działania są darmowe, a ich niedopełnienie wiąże się z nałożeniem kary finansowej.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie zbycia pojazdu mechanicznego to poinformowanie urzędu o zmianie jego właściciela. Aby to zrobić, należy przygotować stosowne dokumenty, takie jak dowód tożsamości, umowę kupna-sprzedaży, podpisaną przez obie strony transakcji oraz wypełniony wniosek. Cudzoziemcy, chcący zgłosić sprzedaż pojazdu, powinni również przygotować kartę pobytu.

Takie działanie można wykonać osobiście w Urzędzie Komunikacji lub też w Internecie, korzystając z Profilu Zaufanego. Co ważne, zgłoszenie zbycia pojazdu w Wydziale Komunikacji jest całkowicie darmowe. Zaniechanie takich działań będzie jednak skutkować nałożeniem mandatu na sprzedawcę pojazdu.

jazda niezarejestrowanym samochodem

Zgłoszenie nabycia samochodu

Osoba, która nabywa samochód w 2023 r., musi zgłosić zarówno fakt jego zakupu (lub otrzymania w darowiźnie czy spadku), ale również przerejestrować go w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Zgłaszając nabycie auta, należy przygotować stosowne oświadczenie, dowód tożsamości lub kartę pobytu w przypadku cudzoziemców oraz umowę kupna-sprzedaży czy też akt darowizny, jeśli to właśnie tą drogą staliśmy się nowym właścicielem pojazdu. Takie zgłoszenie można również wysłać drogą internetową, choć warto wcześniej przygotować skany dokumentów. Poinformowanie starosty o nabyciu samochodu jest bezpłatne, a nabywca powinien to zrobić w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Warto jednocześnie wspomnieć o formalnościach, wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, dotychczasowy posiadacz ma obowiązek przekazać polisę OC nowemu właścicielowi, informując jednocześnie ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Jeśli tego nie dopilnujesz, to właśnie na Tobie będzie nadal spoczywał obowiązek uiszczania składek. Kupujący może z kolei korzystać z polisy do czasu jej wygaśnięcia lub też rozwiązać umowę i zawrzeć ją z nowym ubezpieczycielem. Warto podkreślić jednocześnie, że poruszanie się po drogach autem bez OC, może skończyć się mandatem w wysokości nawet 7200 zł, jeśli czas na zapłatę przekroczył już 14 dni.

Jazda niezarejestrowanym samochodem – ile kosztuje nieprzerejestrowanie auta?

Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie auta? Otóż, zgodnie z polskim prawem, do końca 2023 r. niezarejestrowanie pojazdu nie wiąże się z karą finansową, jeśli był on zarejestrowany w Polsce przed zakupem. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku pojazdów sprowadzonych spoza granic kraju (dostępnych np. w ofercie komisów samochodowych). Jeśli chcesz jeździć po drogach takim samochodem legalnie, musisz zarejestrować go w ciągu 30 dni.

Jaka jest kara za nie przerejestrowanie auta sprowadzonego z Unii Europejskiej? Otóż kary za jazdę niezarejestrowanym autem wynoszą od 200 do 1000 zł. Taki mandat za nie przerejestrowanie auta dotyka w znacznej mierze handlarzy, którzy sprowadzają pojazdy wyłącznie na sprzedaż.

Dostać mandat możesz również za brak zgłoszenia nabycia auta. Będzie to kara w wysokości od 200 do 1000 zł.  Tak więc jeśli nie przerejestrujesz samochodu, zakupionego przed upływem 2023 r., nie zostaniesz obciążony mandatem, jeśli jednak nie zgłosisz faktu jego nabycia, zostaniesz ukarany stosowną karą pieniężną. Prowadzi to często do nieporozumień i błędów, gdyż oba te działania przez niektórych kierowców traktowane są jako jedno zgłoszenie.

Karą pieniężną zostanie także obciążona osoba, która nie zgłosiła faktu zbycia samochodu. Kary za brak zgłoszenia wynoszą również od 200 do 1 000 zł. Aby nie narazić się na dotkliwe grzywny, warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży używanego samochodu.

Rejestracja samochodu – zmiany w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. kolejny już raz zmienią się formalności, związane z kupnem samochodu. Zniesiony zostanie obowiązek zgłaszania jego nabycia. Sprecyzowany będzie również obowiązek rejestracji auta, czego zabrakło w dotychczasowym ustawodawstwie.

I tak, zgodnie z nowymi przepisami, rejestrację samochodu będzie trzeba przeprowadzić do 30 dni w przypadku osób fizycznych, kupujących samochód na własny użytek i do 90 dni dla przedsiębiorców, zajmujących się handlem samochodami. Na tych, którzy nie dopełnią tej formalności, nałożone zostaną stosowne kary finansowe. Będą one wynosić 500 zł w przypadku przekroczenia terminu 30 dni i 1000 zł po upływie 180 dni od terminu obowiązkowej rejestracji (w przypadku przedsiębiorców będzie to 1000 i 2000 zł.). Co ważne, nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie samochodów, zakupionych przed 1 stycznia 2024. Ci, którzy swój samochód zakupili wcześniej, nadal będą objęci zasadami, obowiązującymi w 2023 r.  Zmiany nie obejmą natomiast obowiązku zgłoszenia sprzedaży samochodu, którego zaniechanie w ciągu 30 dni będzie wiązało się ze stosownym mandatem.

Zadzwoń teraz