Bezpieczna jazda, zgodna z przepisami ruchu drogowego, powinna być priorytetem każdego kierowcy. Ci, którzy nie stosują się do obowiązujących zasad, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia stosownych konsekwencji, zwłaszcza tych o charakterze finansowym. Dotyczy to chociażby nieprawidłowego parkowania, które może nie tylko utrudnić ruch, ale stanowić również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jego uczestników. Mandat za parkowanie otrzymamy za postój pojazdu w niedozwolonym miejscu, utrudniającym ruch pojazdów i pieszych, za niestosowanie się do znaków „zakaz postoju” czy „zakaz zatrzymywania się”, ale także i za pozostawienie pojazdu zbyt blisko przejścia dla pieszych czy przejazdu kolejowego. Za co możemy dostać mandat, kto może nam go wręczyć i ile wynosi mandat za złe parkowanie w 2023 r.?

 

Mandaty za parkowanie w 2023 r.

Ostatnia nowelizacja taryfikatora mandatów miała miejsce 1 stycznia 2022 r. Zmiany te wprowadziły drastyczny wręcz wzrost kar za różnego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym. Wystarczy wspomnieć, że maksymalną wysokość mandatu podniesiono 10-krotnie, by uwidocznić ogrom zmian, które czekały kierowców na polskich drogach. To jednak jeszcze nie wszystko. Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 17 września 2022 r., zwiększona została również liczba punktów karnych, która może zostać nałożona na kierowcę za jedno wykroczenie.

Zmiany dotyczyły również mandatów za parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym. Aktualnie możesz otrzymać mandat za parkowanie na zakazie, w miejscu utrudniającym ruch lub stwarzającym niebezpieczeństwo dla jego uczestników, ale również i za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Za pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym otrzymasz od 100 do 300 zł mandatu. Jeśli jednak zdecydujesz się zatrzymać samochód na miejscu dla niepełnosprawnych bez stosownych uprawnień, Twój mandat może wynosić nawet 1200 zł.

Jak widać, mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Dlatego też warto zastosować się do przepisów w czasie postoju na drodze, chodniku czy parkując w strefie zamieszkania. Dotyczy to nie tylko klientów, odwiedzających skup aut Bydgoszcz, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego.

mandat za parkowanie

Kiedy dostaniesz mandat za złe parkowanie w 2023 r.?

O tym, że na autostradzie i drodze ekspresowej zatrzymywać się nie można, wie zapewne każdy kierowca. Zdecydowana większość stosuje się do tych przepisów, planując postój w miejscach do tego przeznaczonych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w terenie zabudowanym. Tutaj błędy (celowe lub nie) zdarzają się znacznie częściej, co bardzo często kończy się nałożeniem kary finansowej.

Miejsca, w których można zaparkować, reguluje Prawo o ruchu drogowym. Tutaj wyszczególniono również sytuacje, w których zabrania się zatrzymania i postoju pojazdu. Mandat dostaniesz więc, jeśli zaplanujesz postój przed lub za przejściem kolejowym lub tramwajowym. Zakaz obowiązuje od przejazdu do słupka wskaźnikowego, oznaczonego jedną kreską. Zatrzymanie pojazdu będzie niemożliwe w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu. Taka sama odległość dotyczy skrzyżowania.

Zgodnie z polskim prawem, zabronione jest również parkowanie na chodniku. Tutaj obowiązują jednak szczególne zasady. Niewłaściwe parkowanie nie będzie obowiązywać, jeśli dla ruchu pieszych pozostanie minimum 150 cm miejsca. Na chodniku nie można pozostawić jednak samochodu, jeśli stanowi on przeszkodę dla kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu pieszych. Co więcej, zatrzymanie w danym miejscu nie może być wykluczone przez znaki drogowe, a pojazd zaparkowany zostanie wyłącznie przednią osią.

Zatrzymanie lub postój pojazdu nie jest możliwy również:

  • na poboczu obok linii ciągłej,
  • w miejscu, które utrudnia dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu,
  • w miejscu, które utrudnia lub uniemożliwia wjazd lub wyjazd np. z parkingu lub z garażu.

Samochodu nie można pozostawić także w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek i na całej długości zatoki.

Kierowcy, chcący zatrzymać samochód, powinni także uważnie obserwować znaki. Mandat za parkowanie można otrzymać, parkując za znakiem zakaz postoju lub zakaz zatrzymywania się. Najwyższe kary grożą natomiast za bezprawne pozostawienie samochodu w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Taką karę może wymierzyć policja, choć równie często zdarzają się mandaty od straży miejskiej za parkowanie w niedozwolonym miejscu.

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie w 2023 roku?

W 2023 r. mandaty za parkowanie wynoszą na ogół od 100 do 300 zł, choć bywa również, że kierowca zostaje ukarany znacznie dotkliwszą dla portfela karą. Najniższy wymiar kary grozi kierowcom za stosunkowo niewielkie przewinienia. Będzie to:

  • zatrzymanie się lub postój na chodniku,
  • postój w miejscach, które utrudniają wjazd lub wyjazd innym pojazdom,
  • postój przed lub za przejazdem kolejowym lub tramwajowym na odcinku od przejazdu do znaku lub słupka z jedną kreską.

Takie działanie na ogół oznacza mandat za parkowanie, który będzie wynosił 100 zł. Tyle samo wynosi mandat za parkowanie samochodu w dużej odległości od krawędzi jezdni. W strefie zamieszkania można dostać mandat w wysokości 100 zł za parkowanie poza ściśle wyznaczonymi miejscami.

Za większe przewinienia grozi mandat w wysokości 200 zł. Będzie to m.in. zatrzymanie się na moście lub wiadukcie, a także w tunelu, co stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mandat w wysokości 200 zł grozi również za:

  • postój na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m,
  • postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących.

Za parkowanie przy przejściu dla pieszych lub na drodze poza obszarem zabudowanym, można dostać karę w wysokości 200-300 zł. Najbardziej dotkliwe kary czekają jednak na tych, którzy bezprawnie zajmują miejsca, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Mandat za niewłaściwe parkowanie może wynieść wtedy nawet 1200 zł.

nieprawidłowe parkowanie

Dodatkowe konsekwencje nieprawidłowego parkowania

Parkowanie na terenie prywatnym, pozostawienie pojazdu w miejscu, który utrudnia lub uniemożliwia ruch czy też zagraża jego bezpieczeństwu, może nieść dodatkowe konsekwencje. W takiej sytuacji pojazd może zostać odholowany na specjalnie do tego celu przeznaczony parking. Taką usługą obciążony będzie kierowca auta. Zostanie na niego nałożony również obowiązek zapłaty za parking, którego cena może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych na dobę. Dlatego też warto zadbać o parkowanie w miejscu dozwolonym, by nie musieć mierzyć się z wysokimi kosztami popełnionego błędu.

Zadzwoń teraz